Softwarové a hardwarové požadavky

Požadavky na software
Systém RedDeal může běžet na platformě Windows NT, UNIX příp. Linux a to na samostatné stanici nebo přímo na interním firemním serveru. Ten by měl být vybaven některým SQL serverem, nebo obecně z jakýmkoliv serverem umožňujícím předávat informace z databází na základě požadavku.

Hardwarové požadavky
Hardwarové požadavky na server závisí na zvolené topologii systému a zatíženosti serveru.
Copyright © 2001 ABC Systems, s.r.o., http://www.abcsys.cz
Powered by RedSys